Chuyển khẩu hàng hóa 2022: định nghĩa, ví dụ và các quy định pháp luật

1. Cẩm nang kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa 2022

Kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa là hình thức kinh doanh khá đặc biệt. Để bạn đọc dễ tìm hiểu về loại hình này. Chúng tôi đã tổng hợp thông tin về: định nghĩa chuyển khẩu hàng hóa, một số quy định của pháp luật, ví dụ minh họa… Và kèm theo cả so sánh chuyển khẩu hàng hóa với quá cảnh hàng hóa.

Cẩm nang kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa (1)
Tổng hợp thông tin về: định nghĩa chuyển khẩu hàng hóa, một số quy định của pháp luật, ví dụ minh họa..

2. Định nghĩa chuyển khẩu hàng hóa

Điều 30 Luật Thương mại 2005 Định nghĩa chuyển khẩu hàng hóa như sau:

“Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.”

3. Các hình thức chuyển khẩu hàng hóa

 1. Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam;
 2. Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam;
 3. Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hoá tại các cảng Việt Nam, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

4. Ví dụ chuyển khẩu hàng hóa

Công ty A mua máy in 3D của công ty B tại Ấn Độ. Số hàng này đi container tàu biển đến cảng Việt Nam, đưa vào kho hàng ngoại quan, sau đó đi đến bán cho công ty C tại Nhật. Hay số hàng không trực tiếp nhập khẩu vào Việt Nam, mà bán thẳng trực tiếp cho Công ty C tại Nhật.

Hình thức mua bán như vậy gọi là kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa. Số hàng hóa chuyển khẩu đồng thời được miễn thuế GTGT.

5. Thuế GTGT khi kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

 1. Trường hợp công ty mua hàng hóa nhưng không trực tiếp nhập khẩu vào Việt Nam mà bán lại hàng hóa cho bên thứ ba thì đây là hoạt động kinh doanh chuyển khẩu. Hàng hóa này sẽ không chịu thuế GTGT theo quy định khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
 2. Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài theo hình thức tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu thì hàng hóa này cũng thuộc diện miễn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 20, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Cẩm nang kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa (1)

6. Ai được tham gia kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

 1. Thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây viết tắt là thương nhân) thực hiện hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 2. Thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 3. Tổ chức kinh tế CÓ vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

7. Phân biệt chuyển khẩu hàng hóa và quá cảnh hàng hóa

Nội dung so sánh Chuyển khẩu hàng hóa Quá cảnh hàng hóa
Thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu Không cần làm thủ tục xuất nhập khẩu vào hay ra khỏi Việt Nam Bắt buộc phải làm thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu khi vào hoặc ra khỏi Việt Nam
Người chịu trách nhiệm Thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài* Công ty dịch vụ quá cảnh
Hợp đồng Hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng cung ứng dịch vụ
Lưu kho tại Việt Nam Có thể được lưu kho tại Việt Nam. Không được lưu kho tại Việt Nam**
Danh mục hàng hóa loại trừ Hàng hóa thuộc bị cấm xuất nhập khẩu hoặc tạm ngừng xuất nhập khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cần giấy phép thì chỉ được thực hiện chuyển khẩu tại Việt Nam sau khi có giấy phép của Bộ Công Thương.

Hàng hóa là các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao khác, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép

Hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất nhập khẩu chỉ được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại cho phép.

Tham khảo luật Thương mại 2005 Đọc chi tiết tại điều 30. Đọ chi tiết tại điều 242.

* xem chi tiết tại quy định về đối tượng áp dụng bên dưới

** trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 246 LTM 2005

8. Quy định pháp luật về chuyển khẩu hàng hóa

8.1. Hàng hóa được tham gia kinh doanh chuyển khẩu

Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo quy định sau:

 1. Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu tự động, Giấy phép nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu.
 2. Trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu.
 3. Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu của Bộ Công Thương.

8.2. Hợp đồng kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do doanh nghiệp ký với thương nhân nước ngoài. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng.

8.3. Cửa khẩu chuyển khẩu

Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu phải được đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam tại cùng một khu vực cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ khi đưa vào Việt Nam cho tới khi được đưa ra khỏi Việt Nam. Quy định về cửa khẩu xuất và nhập hàng hóa chuyển khẩu đã giúp ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu.

Dây đai nhựa Composite - hướng dẫn sử dụng

8.4. Quy định về thanh toán

Việc thanh toán tiền hàng kinh doanh chuyển khẩu phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

8.5. Thủ tục hải quan khi chuyển khẩu

Căn cứ Điều 89 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu như sau:

 1. Trường hợp 1: Hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam thì không phải làm thủ tục hải quan.
 2. Trường hợp 2: Trong quá trình chuyển khẩu hàng hóa, hàng có đưa vào khu vực kho bãi thuộc các cảng biển Việt Nam (không đưa vào kho ngoại quan, không đưa vào khu vực trung chuyển hàng hoá). Thì thương nhân nộp đầy đủ giấy tờ như pháp luật quy định. Tham khảo thêm quy trình và hồ sơ hải quan dể chuyển khẩu hàng hóa tại phụ lục.

9. Vi phạm quy định chuyển khẩu hàng hóa

Một số cá nhân đã lợi dụng hình thức chuyển khẩu hàng hóa để buôn lậu. Nhất là các hàng hóa bị đánh thuế cao tại các khu phi thuế quan như: xăng, dầu, thuốc lá, điện tử…

Các đối tượng buôn lậu đã đưa hàng vào Việt Nam qua một cửa khẩu sau đó tái xuất hàng qua cửa khẩu khác. Đồng thời khai báo gian dối tờ khai xuất để lợi dụng ghim hàng tiêu thụ ở thị trường trong nước.

Tuy nhiên, những năm gần đây Nhà nước và Bộ Thương Mại đã ban hành nhiều quy định chặc chẽ hơn để chống buôn lậu dưới mọi hình thức. Kể cả việc lợi dụng chuyển khẩu hàng hóa

LỜI KẾT

Chuyển khẩu hình hóa là một giải pháp linh hoạt giúp nhiều thương gia linh hoạt việc kinh doanh của mình. Mong rằng chia sẽ ngắn gọn trên đây đã giúp bạn hình dung được phần nào bức tranh toàn cảnh của kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa. Mọi thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo thêm tại website chính phù.

Để được tư vấn thêm bạn hãy gọi ĐT/ZALO: 0938 839 086 (Ms Vững) nhé.

Các tin liên quan

31/05/2023

Pallet Nhựa - Sự Lựa Chọn Hiệu Quả Cho Vận Chuyển và Lưu Trữ Hàng Hóa

Trong ngành công nghiệp vận chuyển và lưu trữ hàng hóa, pallet nhựa đã trở thành một giải pháp phổ biến để thay thế pallet ...
31/08/2023

Viên hút ẩm là gì?

Viên hút ẩm là một giải pháp thay thế sáng tạo cho viên nang hoặc túi hút ẩm. Được hình thành bởi một lượng polymer hoạt ...
31/08/2023

Bột hút ẩm công nghiệp: những điều cần biết

Bột hút ẩm công nghiệp là một loại vật liệu được sử dụng để hấp thụ độ ẩm trong không khí. Bột hút ẩm công ...
24/08/2023

Mua gói hút ẩm ở đâu? Lưu ý an toàn khi mua và sử dụng

Gói hút ẩm là một sản phẩm được sử dụng rất phổ biến cả trong công nghiệp lần đời sống. Chúng có nhiều loại khác ...